INHOUD & VOORTGANG

 

Klik hier om een tekst te typen.

DEEL I.         DE SCHEPEN VAN BERGEN OP ZOOM

1812 – 1940

SCHEEPSTYPEN 

 

Het indelen van Scheepstypen                                                  Zie   Scheepstypen                                                                 

Tjalk                                                                                           Zie   Scheepstypen                                                                   Houten scheepstypen te Bergen op Zoom 1812, poon,

jacht, spriet en hengst                                                                Zie   Scheepstypen 1                                             

Houten scheepstypen te Bergen op Zoom 1824, dam-

loper, boeier, boeierschuit, schouw en beunschouw                  Zie   Scheepstypen 2                                        

Scheepstypen te Bergen op Zoom 1831-1871, otter,

pleit en aak.                                                                               Zie   Scheepstypen 3                                                

IJzeren scheepstypen te Bergen op Zoom 1878-1940,

IJzeren stevenaak, klipper, kast, dortmunder etc.                     Zie    Scheepstypen 4                               

                                               

                  DEEL II         DE SCHEEPVAART VAN BERGEN OP ZOOM                  

1812 - 1940

 

 TIJDENS DE FRANSE TIJD HADDEN DE SCHIPPERS HET ECONOMISCHE TIJ TEGEN

           

De inval van de Fransen en de start van de Bataafse republiek,       

vechtpartij van Jan Jansz Touw met patriot Matthijs van Mansveld.         Klik      Scheepvaart I - 1            

Vervoer over water eind achttiende eeuw, Bergse beurt-

schepen gevorderd door de Fransen.                                                        Klik      Scheepvaart I - 2                                     

Verarmend Nederland, een schipper met veel schuld.                              Klik      Scheepvaart I - 3    

Einde Franse tijd                                                                                        Klik      Scheepvaart I - 4  

 

VRIJSCHIPPERS, BEURTSCHIPPERS EN HUN SCHEPEN 1812 – 1824

 

            De Bergse schippers begin negentiende eeuw                             Klik     Scheepvaart I - 5

            De schepen van de Bergse schippers 1812 – 1813                      Klik     Scheepvaart I - 5                                                             Een scheepsinventaris van een paviljoenpoon 1807                     Klik    Scheepvaart I - 6                        

            De Vrijschippers versus de Beurtschippers                                    Klik    Scheepvaart I - 7                                     

            De Beurtvaart                                                                                  Klik    Scheepvaart I - 8                                        

            In 1824 zijn er 20 Vrijschippers en 16 beurtschippers                    Klik    Scheepvaart I - 9                        

 

OORLOG, HONGER EN GRONDWET 1830 – 1848

 

            Oorlog, honger en Grondwet 1830 - 1848, de beurt-

            schipper op Antwerpen wordt beschoten                                        Klik   Scheepvaart I - 10                                                            38 Bergse schippers in 1831                                                           Klik   Scheepvaart I - 11                             

            De 33 schepen van de Bergse schippers 1845                               Klik   Scheepvaart I - 12                                                            Revolutiejaar 1848, Schuttevaer en Thorbecke                               Klik   Scheepvaart I - 13                                      

            Rechtstreekse stoomvaart op Bergen op Zoom 1846/47                 Klik   Scheepvaart I - 14                        

            Beurtschip op Zierikzee vergaat 1852                                              Klik   Scheepvaart I - 15

            Brandijzer van een Bergse scheepsmeter 1855                               Klik   Scheepvaart I - 15       

 

BEGIN INDUSTRIALISATIE 1860 – 1870

 

            Binnenscheepvaart en de opkomst van de Rijnvaart                                   Klik  Scheepvaart II - 1                             

            Nederland krijgt moderne trekken 1860                                                       Klik   Scheepvaart II - 2                                                J.E. en J.M.N. Oosterwaal starten eerste Bergse stoombootdienst 1866    Klik   Scheepvaart II - 3         

            W. van Dort en R. Schot, de eerste Bergse Rijnschippers 1866                  Klik   Scheepvaart II - 4                                   

            Industriële Revolutie 1870                                                                            Klik   Scheepvaart II - 5                               

            Het kanaal door Zuid-Beveland zorgde voor een betere

            België-Duitsland vaarweg.                                                                            Klik   Scheepvaart II - 6   

                                            

                                                         GROTE VERANDERINGEN 1870 – 1890

 

            Aan boord wonen, met lijst van alle Bergse schepen 1871                           Klik   Scheepvaart II - 7   

            Overgang van houten naar ijzeren schepen                                                  Klik   Scheepvaart II - 8                                

            De Broedertrouw van Oosterwaal gezonken bij Willemstad 1875                 Klik    Scheepvaart II - 9                       

            De Stella Maris, van Henri Daverveldt, het eerste ijzeren Rijnzeilschip

            van Bergen op Zoom 1878                                                                            Klik    Scheepvaart II - 10                             

            Eerste Rijnschepenregister 1879, met 10 Bergse schepen.                          Klik   Scheepvaart II - 11

            J.C. Rübsaam begint een stoombootdienst 1889                                          Klik    Scheepvaart II - 12        

            Een verslag van een reis naar het Roergebied en terug 1889                      Klik    Scheepvaart I - 13      

 

SCHAALVERGROTING VANAF 1890

 

            De schepen Patentregister 1890-1892  en Rijnschepenregister 1892          Klik   Scheepvaart II - 14          

            De overgang van houten naar grotere ijzeren schepen                                Klik   Scheepvaart II - 15

            Een verslag van een reis van Antwerpen naar Alkmaar 1892                       Klik   Scheepvaart II - 16           

            Een nieuw schip uithalen 1896, de Antonetta van P.Schot                           Klik  Scheepvaart II - 17  

            Zuid-Nederlandsche Melasse-Spiritusfabriek 1900                                        Klik   Scheepvaart II - 18

            N.V. Bergen op Zoomsche Pakketvaart Mij 1905                                           Klik   Scheepvaart II - 19  

            Stormramp zaterdag 30 september 1911                                                       Klik    Scheepvaart II - 20 

 

EEN EERSTE ONDERZOEK NAAR DE NEDERLANDSE BINNENVAART DOOR EEN STAATSCOMMISSIE 1905 -1911

 

            De naweeën van de schippersacties van 1898                                               Klik   Scheepvaart III - 1 

            Staatscommissie 1905                                                                                     Klik   Scheepvaart III - 2

            Klachten                                                                                                           Klik  Scheepvaart III - 3 

            Woonomstandigheden aan boord                                                                    Klik  Scheepvaart III - 4    

            Aantal schepen per provincie en de gemiddelde tonnenmaat per provincie    Klik  Scheepvaart III - 4                               

            Nauwelijks onderwijs aan schipperskinderen in het Noorden                          Klik  Scheepvaart III - 5

            Conclusie van de Staatscommissie                                                                  Klik  Scheepvaart III - 6      

 

WONINGEN AAN BOORD VAN BINNENSCHEPEN ROND 1900

 

            Aan boord wonen was geen achteruitgang.                                                       Klik  Scheepvaart III - 7   

            Wonen aan de wal versus wonen aan boord                                                     Klik  Scheepvaart III - 8      

            Twee Bergse vissers verlaten hun woning aan de wal en worden schipper      Klik  Scheepvaart III - 9       

            Het schoolprobleem                                                                                           Klik  Scheepvaart III - 10    

 

MOTORBOOTJES VERSCHIJNEN IN NEDERLAND VANAF 1892

 

            De opkomst van de scheepsmotor. Eerste motorbootje 1861.                           Klik  Scheepvaart III - 11  

            Nederlandse scheepsmotoren vanaf eind negentiende eeuw                            Klik  Scheepvaart III - 12

            Motorschepen in het vaargebied van de Bergse schippers                                Klik  Scheepvaart III - 13  

            Motorschepen van Bergen op Zoom vanaf 1910                                                Klik  Scheepvaart III - 14

 

EERSTE WERELDOORLOG EN HET INTERBELLUM

 

            Scheepvaart tijdens Eerste Wereldoorlog 1914 -1918                                        Klik  Scheepvaart III - 15

            Interbellum 1918 – 1939, met o.a. de DAMCO - CODAM truc                            Klik  Scheepvaart III - 16                         

 

 

 

 

DEEL III          DE SCHIPPERS VAN BERGEN OP ZOOM

 

 DE SCHIPPERSFAMILIES VAN BERGEN OP ZOOM

 

            Endogame huwelijken, het trouwen binnen de eigen gemeenschap.              Klik  SCHIPPERSFAMILIES 1

            Schippers trouwden steeds minder vaak een vrouw uit Bergen op Zoom        Klik  SCHIPPERSFAMILIES 2    

            Aantal schippers en het percentage vrouwen uit Bergen op Zoom                  Klik  SCHIPPERSFAMILIES 3     

            Begrafenis sociëteit van schippers en potmakers                                             Klik  SCHIPPERSFAMILIES 4   

            Van vader op zoon                                                                                            Klik  SCHIPPERSFAMILIES 5   

            Schippereigenaar en andere eigendomsverhoudingen                                     Klik  SCHIPPERSFAMILIES 6       

 

ENKELE OORZAKEN VAN HET VERTREK VAN DE SCHIPPERS UIT BERGEN OP ZOOM

 

            Wie mag zich een Bergse schipper noemen?                                                   Klik  SCHIPPERSFAMILIES 7         

            Tot 1880 zijn de Bergse schippers nog honkvast                                              Klik  SCHIPPERSFAMILIES 8  

            Bergse schippers te Halsteren                                                                           Klik SCHIPPERSFAMILIES 9

            De ongemakken van een tijhaven                                                                      Klik SCHIPPERSFAMILIES 10 

 

ZEDEN EN GEWOONTEN

 

            Schippers in het nieuws                                                                                    Klik SCHIPPERSFAMILIES 11

            Relatie met kruideniers en de medische stand                                                 Klik SCHIPPERSFAMILIES 12 

            Cholera                                                                                                             Klik SCHIPPERSFAMILIES 13

            De schipper in het straatbeeld                                                                          Klik SCHIPPERSFAMILIES 14

            Competitie                                                                                                         Klik SCHIPPERSFAMILIES 15   

            Zeilwedstrijden met binnenschepen                                                                  Klik SCHIPPERSFAMILIES 16      

            Scheepsnamen en kenspreuken                                                                       Klik SCHIPPERSFAMILIES 17 

 

CONCLUSIE     [SAMENVATTING]                                      

                       

            LIJST VAN ARCHIVALIA           

            LIJST VAN AFKORTINGEN                                                                        

            VERKLARENDE WOORDENLIJST                                                                  Klik WOORDENLIJST

            LITERATUUROVERZICHT                                                                                Klik LITERATUUR

            STATISTIEKEN EN VERSLAGEN                                                            

 

 

 

BIJLAGEN         GENEALOGISCH OVERZICHT        

 

 

GENEALOGIEËN 1             DE DRIE GROTE OUDE BERGSE SCHIPPERSFAMILIES                       

           VAN DORT, SCHOT & TOUW                                                                                                                      

 

GENEALOGIEËN 2            DE TWAALF KLEINERE OUDE BERGSE SCHIPPERSFAMILIES                                 

                                            LA FONTIJN, GASTELAAR, DE GEEP, DE HAAS, HOEK, DE JAGER, KROON, VAN DER KUIJL,                                             MAAS, VAN NISPEN, OOSTERWAAL & WAKKEE                                                                                                                                              

 

GENEALOGIEËN 3             DE 36 SCHIPPERSFAMILIES DIE VOOR EEN KORTERE PERIODE VANUIT BERGEN                                                            VOEREN SAMEN MET DE NIEUWKOMERS                                               

                                             BACKX, DE BAKKER, BEEKMAN, VAN DEN BERG, BREEN, BUIJS, DANE, DAVERVELDT,                                                      VAN DIJK, DEN DULK, ERNST, FONDSE, GEERS, GEERVLIET, GIELBERT, KOOPMAN,                                                        LANDA, MARTENS, VAN MECHELEN, MIJ(N)SBERGEN, NEDERVEEN, VAN OOST, RIBBENS,                                             RÜBSAAM, VAN SCHIJNDEL, SEP, SMOUT, STADHOUDERS, VAN TONGEREN, VERAART,                                                 VOORHANS, VREE, WEIJT, DE WITTE, WITTERMANS & VAN WIJK     

 

SCHEPENLIJST