AANTAL SCHIPPERS EN HET PERCENTAGE VROUWEN

UIT BERGEN OP ZOOM

 

De gegevens die zijn verwerkt in de bijgaande tabel zijn afkomstig uit het genealogisch onderzoek naar de Bergse schippers, waarbij gekeken is naar de herkomst van hun bruiden. Degenen die in 1812 als schipper werden vermeld waren in de tweede helft van de achttiende eeuw in het huwelijk getreden.

 

Het percentage vrouwen uit Bergen op Zoom is tot 1819 vrij hoog, bijna negentig procent. Van 1820 tot 1879 is het vrij constant: drie kwart van de vrouwen komt uit Bergen op Zoom. Vanaf de periode van 1880 tot 1909 zien we de kentering. Nu is al iets meer dan helft van de vrouwen van elders afkomstig. In de periode 1910-1939 zijn de Bergse vrouwen met 37 procent veruit in de minderheid. Verderop zullen we zien dat het te maken heeft met het veranderen van vaargebied. De Bergse schippers gaan vanaf 1880 steeds vaker de Rijnvaart beoefenen.

 

VERVOLG KLIK Begrafenissociëteit

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb