N.V. BERGEN OP ZOOMSCHE PAKKETVAART MIJ  1905

 

De N.V. Bergen op Zoomsche Pakketvaart Maatschappij heeft bestaan van 1905 tot 1908. In dat laatste jaar ging deze maatschappij over in de N.V. Hollandsch-Belgische Pakketvaart Maatschappij te Bergen op Zoom, die in 1912 failliet werd verklaard.[1] De eerste aandeelhouders in 1905 waren C.C.A. van Osdorp, F.P.A. de Graauw en G.F.M. Becht.[2] Er waren twee stoomgoederenboten in de vaart. De Stad Gent gebouwd in 1905 en De Stad Gent 2 gebouwd in 1902.

 

REDDINGSACTIE

Petrus Christianus van Nispen (1855-'s-Gravenhage 1938) was kapitein op de Stad Gent 2. Op 26 augustus 1910 zag hij op de Schelde dat tengevolge van een hevig onweer het vissersschip BZ 21 was omgeslagen en gezonken. P. van Dort was met drie broers en het zoontje van een van hen oesters gaan korren. Om het vege lijf te redden waren ze in de mast geklommen. Zij werden aan boord genomen van de Stad Gent 2. [3] (De BZ 21 was het schip van de broers van de kunstschilder Willem van Dort)

 

Er waren voor het traject Rotterdam - Antwerpen en vice-versa vier afvaarten per week. Het traject Gent - Rotterdam - Amsterdam en vice-versa werd eenmaal per week bevaren. De plaatsen die dan werden aangedaan waren: Selzaete, Sas van Gent, Terneuzen, Breskens, Vlissingen, Middelburg, Bergen op Zoom, Dordrecht en Utrecht. De derde dienst was eenmaal per week Antwerpen -Amsterdam en vice versa. De maatschappij bezat ook enkele ijzeren lichters. Deze lichters, eigenlijk een-voudige sleepschepen, werden ingezet wanneer er een groot aanbod van lading was dat niet meer in de stoomschepen paste. Noot

 

WRAK VAN DE PAKKETVAARTMIJ OPGERUIMD

In 1912 werd het wrak van De Vrouw Johanna opgehaald uit de haven van Bergen op Zoom. Het was eigendom van de Pakketvaartmaatschappij. Bij elk hoog water liep het schip vol en bij eb weer leeg. De uit Burgh afkomstige zeehondenvanger Klooster had het wrak voor ‘twee en dertig honderd en vijftig centen’ gekocht. Hij maakte het schip dicht en versleepte het naar Burgh waar hij het zou slopen. De jeugd van Bergen raakte een interessant speelobject kwijt. Hun ouders waren opgelucht dat het in hun ogen gevaarlijke wrak was verdwenen.[4]

 

De schepen De Stad Gent en De Stad Gent 2 werden in 1912 verkocht. Het eerste schip werd geveild en voor ƒ 17.900 verkocht aan de firma Van Swieten & Co te Amsterdam.[5] Later kwam het schip in eigendom van NV Amstel te Amsterdam en kreeg het de naam Amstel V. De Stad Gent 2 kwam in bezit van H.Braackmans & Co en werd omgedoopt in Telegraaf 10 

 

[1] De Tijd, No 19652, dinsdag 23 april 1912, 3.

[2] Het Nieuws van den Dag, woensdag 28 juni 1905, 2.

[3] Het Nieuws van den Dag, maandag 29 augustus 1910, 6.

[4] Middelburgsche Courant , No 39, zaterdag 9 maart 1912, 1.

[5] Het Nieuws van den Dag, 27 november 1912, 6.

 

VERVOLG KLIK   Einde Arbeidersgilde 1908