T - V

VAN TONGEREN, VERAART, VERMEULEN, VOORHANS, VREE

Alle data te Bergen op Zoom tenzij anders vermeld.

VAN TONGEREN  1                                                                          KATHOLIEK

 

 

De familie Van Tongeren kwam al voor 1747 voor in Bergen op Zoom. Geen vermelding in het schippers- of vissersgilde. Zeer waarschijnlijk werden zij als katholieken niet toegelaten tot het gilde.

 

I. Laurens (ook Laurentius) van Tongeren (1745-1829) zoon van Arnoldus van Tongeren en Joanna Bosmans, huwde 1771 met Cornelia van Ekeren (ook van Eekelen). VT 1812 schipper.[1] Hij voer van Goes op Antwerpen en verkocht in 1788 zijn schip De Jonge Arnout aan Jan Touw.[2] Zoon Arnoldus volgt II.

 

II. Arnout (ook Arnoldus) van Tongeren (1773-1821) huwde Margaretha Koevoets (Halsteren 1776-….) In 1812 schipper, hij heeft een 37 ton groot schip Neptunus en vaart er onder andere mee naar Steenbergen. Beroep 1821 koopman. Adres 1815 Fortuinstraat 30. In 1821 koopman.

[1] VT 1812

[2] Zie TOUW 2 sub I .

 

VAN TONGEREN  2                                                                        KATHOLIEK

 

 

Verwantschap met bovenstaande Van Tongeren niet bekend.

 

Johannes van Tongeren (1780-1854) zoon van Joannes van Tongeren en Petronella Crusio. Huwde 1e Cornelia de Jong en 2e Cornelia Peeters. In 1824 eigenaar van een poonschuit en varend in de zogenaamde Brede Beurt.[1] In 1830 schippersknecht [2] en in 1840 schipper.[3]

 

[1] SSS 1824

[2] VT 1830

[3] VT 1840

 

VERAART                                                                                          KATHOLIEK

 

Ook Verhaart, Verhaert en Veraert. Al voor 1747 was deze familie in Bergen op Zoom. Geen vermelding in het schippers- en vissersgilde.

 

I. Hermanus Johannes Veraart (1805-1865) zoon van Petrus Veraart en Johanna Catharina Kocken huwde 1830 met Anna Eulen (ook Hulen) (1807-….) dr.v. Johannes Franciscus Hulen en Catharina Thijssen. Hermanus is in 1840 schipper en winke-lier.[1] In 1845 schipper in de zogenaamde Brede Beurt.[2] In 1860/80 alleen schipper en adres 1860/80 Noordzijde Haven D 1.[3] Uit het huwelijk Veraart-Euben 6 kinderen. Zoon Hermanus Johannes volgt II a en zoon Christiaan volgt II b.

 

II a. Hermanus Johannes Veraart (1836-1893) huwde 1864 Cornelia Maria Wijt (ook Weijt) (1838-1911) dr.v. schippers-knecht Lambertus Engelbert Wijt[4] en Cornelia Proost. Hermanus is 1860/80 schipper en adres is Rijkebuurtstraat C 121   <doorgehaald Haven D 8.[5] Adres 1880/00 Havenstraat D 81 (doorgehaald) 94.[6] In 1872/73 eigenaar van een schouw van 14 ton.[7] Uit het huwelijk Veraart-Wijt 5 kinderen. (4 overlijden jong)

 

II b. Christiaan Veraart (1838-….) huwde 1864 Maria Catrina Jansen (Terneuzen 1838-….) dr.v. Nicolaas Jansen en Johanna Huijgen. Christiaan is in 1860/80 schippersknecht en adres is Havenstraatje D 84 <doorgehaald 164 a.[8] Uit het    huwelijk Veraart-Jansen 6 kinderen.

[1] VT 1840

[2] SVS 1845

[3] BR 1860/80

[4] Zie WEIJT sub 1 b.

[5] BR 1860/80

[6] BR 1880/00

[7] PB 1872/73

[8] BR 1860/80

 

VERMEULEN                                                                             HERVORMD

 

Jacob Vermeulen (Burghsluis 1841-1921), zoon van Hector Vermeulen en Helena Beukelaar, trouwde Zierikzee 1868 met Pieternella van Westen ( Zierikzee 1840-1924) weduwe van Hendrik Martens en dr. van Willem van Westen en Joppa Geelhoed. Jacob’s Rijnpatent dateert van 15 januari 1879. Kwam 9 januari 1908 vanuit Papendrecht naar Bergen op Zoom. Hij kocht rond 1910/12 een huis aan de Noordzijde Haven 106.

Hij laat in 1897 in Papendrecht de klipper Advendo (I) bouwen van 136 ton, het domicilie is dan Bergen op Zoom. In 1907 verkoopt hij dit schip aan Cornelis (Kees) van der Wee (1884) die het schip Buiten Verwachting noemt. Van der Wee gaat in 1909 failliet en Vermeulen koopt het schip terug. Een bepaalde periode is hij ook eigenaar van de tjalk Advendo II een schip dat hij door zetschippers laat bevaren. De Advendo I werd in 1916 verkocht en de Advendo II eind 1919. Uit het huwelijk Vermeulen-van Westen een zoon Hector, volgt 

 

Hector Vermeulen (Papendrecht 1875-1965) trouwde Middelburg 1904 met Tannetje Maatje Vermeulen (Brouwershaven 1883-1958) dochter van Huibrecht Vermeulen en Maria Cornelia Pieternella Vermeulen. Hector liet in 1904 te Sliedrecht het motorschip Advendo III gebouwd met als domicilie Papendrecht. Er werd veel gevaren voor de Spiritusfabriek te Bergen op Zoom. Hector was vaak in Bergen, zijn eerste drie kinderen werden er geboren. Het schip werd in 1917 naar Zweden verkocht. In oktober 1918 volgt de inschrijving in het bevolkingsregister van Bergen op Zoom, vorig domicilie was Papendrecht. Uit het huwelijk Vermeulen-Vermeulen 5 kinderen.

Motorschip Advendo III aan de Westvest te Delft nabij de Spiritusfabriek. Foto beschikbaar gesteld door Bert Zwikker.

 

Hector Vermeulen heeft nog een tijd een sleepboot gehad om schepen in en uit de Bergse haven te brengen. Het was een 12 meter lange motorsleepboot die de naam Advendo (ex Betsie) droeg. In 1930 heeft hij het verkocht.

 

VOORHANS  1                                                                               HERVORMD

 

Ook Voerhans en Voerans. Ook deze familie kwam al voor 1747 in Bergen op Zoom voor. Geen vermelding in het schippers- en vissersgilde.

 

I a. Goris Voorhans (1798-….) zoon van Johannes Voorhans en Geertruij van den Broek huwde Hardinxveld 1825 met Cornelia Venis (Hardinxveld 1805-….) dr.v. Jan Venis en Jaantje Blom. Goris is 1834-1859 beurtschipper op Amsterdam. Hij is eigenaar van een schip van 63 ton. In het jaarverslag 1834 van de gemeente staat dat Goris voornamelijk voor de potfabrieken voer. In 1845 eigenaar van De Vrouw Cornelia en beurtman op Amsterdam.[1] Adres: 1850/60 Haven op schip.[2] Goris is ondertekenaar van het rekest van 1858.

 

I b. Adriaan (Arie) Voorhans (1811-1863) zoon van Johannes Voorhans en Geertrui van den Broek[3] huwde 1838 met Wilhelmina Touw (1815-1899) dr.v. schipper Marijn Borger Touw en Barbara Marie Hoogerheiden.[4] Arie is in 1830 schippersknecht[5] en in 1840 schipper.[6] In 1844 eigenaar van De Vrouw Geertruida een boeierschuit van 17 ton. In 1844 beurtschipper op Vlissingen. Adres: 1830 Dubbelstraat 150 (2 huisgez. En 5 inw.)[7] Adres: 1840 Dubbelstraat 150 (1 huisgezin en 3 inw.) [8] Adres 1860/80 Dubbelstraat D 130.[9]

In een brief aan Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom 02-03-1844 schrijft ArieVoerhans dat zijn boeierschuit De Vrouw Geertruida hecht en sterk van bouw is en van al het nodige is voorzien en bekwaam om koopmansgoederen en pas-sagiers te vervoeren. Vele jaren heeft hij tussen Bergen op Zoom en Vlissingen gevaren en daardoor is hij met die passage zeer goed bekend.[10]  Uit het huwelijk Voorhans-Touw 4 dochters en 2 zoons. Dochter Adriana (1852-1875) huwde 1873 schipper Johannes Adrianus van Dort.[11]

[1] SVS 1845

[2] BR 1850/60

[3] Visverkoopster, in 1830 is zij 66 jaar.

[4] Zie TOUW 1 sub II b.

[5] VT 1830

[6] VT 1840

[7] VT 1830

[8] VT 1840

[9] BR 1860/80

[10] MHC 27 a beurtveren

[11] Zie VAN DORT 1 sub IV a.

 

 

VOORHANS  2                                                                                HERVORMD

 

Familierelatie met bovenstaande familie Voorhans niet bekend.

 

I. Gerrit Cornelis Voorhans (1880-1948) zoon van pottenbakker/arbeider Pieter Hendricus Voorhans[1] en Maria Anna Knop. Gerrit huwde 1905 met Joanna Bakx [Kath.] (Halsteren 1876-….) dr. van herbergier Petrus Bakx en Maria Boerkamp. Gerrit is beurtschippersknecht, later beurtschipper. Hij kocht 21 juni 1927 het motorschip Vipere (ex Jamais Pensé), het was in 1905 als motorschip gebouwd te Slikkerveer. Voorhans verkocht op 26 juli 1928 dit schip weer en begon als een der eersten met vrachtautodiensten op Dordrecht en Rotterdam.[2] In 1948 was beroep expediteur. Uit dit huwelijk: dochter Maria Anna [Kath.] (1906) en zoon Pieter Gerardus [Herv.] (1907) Het schip Vipere had al voor 1927 een geschiedenis in Bergen op Zoom. Rond 1912 voer Machiel Kommer (Burgh 1882-1920) als zetschipper op dit schip. Hij woonde in Bergen op Zoom en zijn zoon Thonis Kommer (1909) was getrouwd met Marie van Dort. 

[1] Zoon van Philippus (of Philip) Voorhans († 1872), verwer en Cornelia Francina Schot. Philip Voorhans is zoon van Gerrit Voorhans en Hendrica Mooser.

[2] Gegevens afkomstig uit weekblad Schuttevaer 4 juni 2005 in rubriek Die Goede Oude Tijd.

Motorschip Vipere (ex Jamais Pensé) 

 

VREE                                                                                              HERVORMD

 

I. Pieter Cornelis Vree (Amsterdam 1861-Rotterdam 1935) zoon van schipper Leendert Vree en Elisabeth Martens huwde Klundert 1886 met Agatha Elisabeth van Dort (1861-Rotterdam 1954) dr.v. schipper Wilhelmus van Dort[1] en Neeltje Schot. Rijnpatent 11-05-1887 tot Keulen. Pieter is in 1891/92 eigenaar van De Hoop een tjalk van 78 ton.[2] In 1896 en 1898 is hij eigenaar van de Agatha Elisabeth een klipper van 167 ton, gebouwd te Waspik 1892.[3] Domicilie is dan Amsterdam. Later heeft hij een grotere klipper Agatha Elisabeth. Dit schip is later van zoon Lambertus. Het schip was in 1897 te Waspik gebouwd en was 325 ton groot. Thuishaven was Amsterdam. Adres: 1880/00 Zuidzijde Haven C 115 <doorgehaald aan boord.[4] Uit het huwelijk Vree-van Dort 2 dochters en 5 zoons. Zoon Wilhelmus volgt II a, zoon Pieter Cornelis volgt II b, zoon Lambertus volgt II c.

 

II a. Wilhelmus Vree (Antwerpen 1889-Utrecht 1971) huwde Amsterdam 1915 Maria Frederika Touw (1888-Nieuwegein 1989) dr. van schipper Dirk Cornelis Touw en Sophia Wilhelmina Schot.[5] Eigenaar van sleepschip Maria, gebouwd te Raamsdonkveer in 1915 en 481 ton groot, thuishaven Amsterdam. Ook in 1923 eigenaar van een andere Maria, dit was de in 1897 te Martenshoek gebouwde klipper die van M. Schot was geweest.

 

II b. Pieter Cornelis Vree (Herwen en Aart 1895-1972) huwde Amsterdam 1923 met Cornelia Jacoba Touw (Utrecht 1895-1981 pl. onb.) dr.v. schipper Dirk Cornelis Touw en Sophia Wilhelmina Schot.[6] Pieter voer eerst op een tjalk. In 1927 kocht hij de stevenklipper Wilhelmina (ex Hugo Grotius). Dit schip was in 1883 op werf Rijkee te Rotterdam Charlois gebouwd. Eigendom was ondergebracht in N.V. Mij. Rijnschip Hugo Grotius. Het was 466 ton groot. Uit het huwelijk Vree-Touw zoon Pieter Cornelis Vree, volgt III a

 

III a. Pieter Cornelis Vree (Rotterdam 1924-….) tr. Amsterdam 1953 met G.Damstra, hij nam het schip Wilhelmina van zijn vader over en verkocht het in 1963. Daarna was hij havenmeester te Bergen op Zoom. Thans is het schip onder zijn oorspronkelijke naam Hugo Grotius in het bezit van scheeps-restaurateur Bart Vermeer.

 

II c. Lambertus Vree (Etten-Leur 1898-….) tr. Rotterdam 1926 met Dirkje Cornelia Cranendonk (Rotterdam 1896-Rotterdam 1946) dr. van Johannes Cornelis Cranendonk en Jannetje Maria van Walsum. Voer op de Agatha Elisabeth, de klipper van zijn vader. Uit hen een zoon en twee dochters.

[1] Zie VAN DORT 1 sub III a.

[2] PB 1891/92

[3] IVR 1896 en 98

[4] BR 1880/00

[5] Zie TOUW 3 sub IV

[6] Zie TOUW 3 sub IV

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb