GERAADPLEEGDE LITERATUUR

 

LITERATUUROVERZICHT

 

 

Amicis, E. de, Nederland en zijn bewoners. Oorspronkelijke titel: Olanda, vertaling uit het Italiaans 1876, Utrecht/Antwerpen 1985

 

Amsenga en G.Dekkers, J., ‘Wat nu?’ zei Pichegru. De Franse tijd in Nederland 1795-1813, Hilversum 2004.

 

Arents, G.J., Sluizen en stuwen, De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940., Bouwtechniek in Nederland 5, Delft 1994.

 

Baur, Drs. B., De haven van Bergen op Zoom, Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, Tilburg 1943

 

Beaudouin, F., Conflans-Sainte-Honorine et la Batellerie, Paris 1989

 

Beets, N., Gedichten, Deel 3, Leiden 1905.

 

Belder, B., De Ouwe Werf , van Cornelis Smit tot Cornelis Verolme 1812-2005, Alblasserdam 2005.

 

Beylen. J. van, Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde, Amsterdam, z.jr.

 

Beylen, J. van, Schepen van de Nederlanden, Amsterdam, 1970

 

Bock, R. de en Seghers, M., Schepen op de Schelde, Binnenvaartuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900, Antwerpen 1960.

 

Boer, M.G. de, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, z.pl., 1923.

 

Coster, W., Baron op Klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884) aan de hefboom tot welvaart, Proefschrift Wageningen 2008

 

Comte, P. Le, Vijftig Afbeeldingen van Schepen en Vaartuigen in verschillende bewegingen, Amsterdam 1831

 

Daeter, B., ‘De Beurtvaart van Bergen op Zoom’, In: De Waterschans, kwartaaltijdschrift van de geschiedkundige kring van stad en land van Bergen op Zoom, 1994 nr. 4

 

Dam van Isselt, W.E. van, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, ‘De verdediging van Friesland in 1672-1673.’ 7e reeks, 1e deel,1931.

 

Dehem, A., Ingénieur principal des Ponts et Chaussées, ‘Etude sur le matériel de la Navigation Intérieur circulant en Belgique’ In: Annales des Travaux Publics de Belgique , Bruxelles, 58e année, 2e Sie, Tome VI, 4me Fascicule, août 1901

 

Dessens, H., Nederlandse Zeilende Binnenvaart 1880-1950, Alkmaar 2007

 

Diederiks, H., Noordam, D.J. en Tjalsma, H.D., Armoede en Sociale Spanning, Sociaal Historische Studies, Reeks: Hollandse Studiën, nr. 17.

 

Dijk, W.J., De Schoonheid onzer Binnenschepen, Amsterdam 1963

 

Eerenbeemt, H.F.J.M., van den, Streven naar sociale verheffing in een statische stad, een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Bergen op Zoom, 1791-1816, Nijmegen 1963

 

Eerenbeemt, H.F.J.M., van den, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen, Tilburg 1987, 192.

 

Filarski, R., Kanalen van de Koning-Koopman , Amsterdam 1995

 

Fuchs, J.M., Beurt- en Wagenveren, proefschrift Amsterdam 1946

 

Groen, C.H.M. in ‘t, De ontwikkeling van de weervisserij in Bergen op Zoom van 1850 tot 1914, Eindscriptie Maatschappij-geschiedenis Erasmus Universiteit, Rotterdam 2000

 

Groot, H. de, Schepen van de binnenvaart, Alkmaar, 1983.

 

Hadfield, C., World Canals, Inland navigation Past en Present, London 1986

 

Ham, W. van en Vanwesenbeeck, C., Gids voor oud Bergen op Zoom, Antwerpen /  Haarlem, z.jr.

 

Ham, W.A. van en Weyts, J.J.C., ‘Het kleine hof aan de Goudenbloemstraat te Bergen op Zoom’, Studies uit Bergen op Zoom, 1978

 

Ham, W.A. van, Merck toch hoe sterck, bijdragen tot de geschiedenis, uitgegeven door de geschiedkundige kring van stad en land van Bergen op Zoom , Bergen op Zoom 1982 nr. 4.

 

Ham, W.A. van, Historische stedenatlas van Nederland, Aflevering 7 : Bergen op Zoom, Delft 2003.

 

Härtel, E., Bergen op Zoom, proeve van een sociaal-geografische stadsanalyse, Proefschrift Groningen 1961

 

Heide, G.D. van der, Scheepsarcheologie: scheepsopgravingen in Nederland en elders in de wereld, Naarden 1975

 

Hildebrand, Camera Obscura, Amsterdam 1968, naar de derde vermeerderde druk van 1851

 

Holk, A.F.L. van, Archeologie van de binnenvaart. Wonen en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-1900) proefschrift Groningen 1997

 

Hoog, J de, De Nederlandse Binnenscheepvaart (ca 1938)

 

Jacobs, J., Kortlever, Y. en Peeters, J. (red.), “Krabbegat, ‘Avestad, d’as m’n gròòte dròòm!”, Het ontstaan, de geschiedenis en de toekomst van de Bergse haven, Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, Bergen op Zoom  2005

 

Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 1 Voorspel, ’s-Gravenhage 1969

 

Jong, L. de, Het Koninlrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Deel 2 Neutraal,  ’s-Gravenhage 1969

 

Jonge, I. de, De strijd en de Zegepraal der Rijnschippers in het voorjaar van 1898, een herdruk uit 1973 bij het 75-jarig bestaan van de ARSB, met een voorwoord van de voorzitter B.W.Touw. (Rotterdam 1973)

 

Jonge, J.A. de, De Industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, proefschrift, zpl. 1968

 

Kaak, M., Vlaamse & Brabantse binnenschepen uit de 18e & 19e eeuw, Gent 2010.           

 

Keijzer, T.P., Nederlandsche Schippers-Almanak voor het jaar 1939, Assen z.jr.

 

Kerkmeijer, W., ‘Groningers onder neutrale vlag (1759-1810)’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 1994, nr. 2.

 

Kingma, J., 'De introductie van de verbrandingsmotor in de Zaanse binnenvaart', Erfgoed van industrie en techniek, 16e jrg., maart 2007.

 

Koning, J., Leven van Jan Carel Josephus van Speijk, ’s-Gravenhage-Amsterdam 1832.

 

Kooy, G.A., Het veranderend gezin in Nederland, Assen 1957.

 

Koppejan, A.R., De Blikken Motor, de laatste beurtschippers van Zeeland 2 , Vlissingen 2008

 

Kossman, E.H., De Lage Landen 1780-1980, Deel I: 1780-1914 , Amsterdam 1986

 

Lentjes, A., Wit, T. de, Damco Scheepvaart Maatschappij (deel 1), z.pl. 1997

 

Lentjes, A., Wit, T. de, Nedlloyd Rijn- en Binnenvaart Vlootgeschiedenis. Het einde van een tijdperk, Rockanje 2005 [over de Firma Gebroeders De Haas Tankvaartbedrijf te Bergen op Zoom]

 

Loomeijer, F., ‘Het wonder van Rotterdam’, deel 1 t/m 5, in de rubriek ‘Van de waterkant gezien’. Over de tankrederij Gebr. De Haas. Weekblad Schuttevaer (10,17,24 juni, 1 en 8 juli 1989)

 

Loomeijer, F. R., Een eeuw Nederlandse binnenvaart , 100 jaar weekblad Schuttevaer, Groningen 1988

 

Loon, F.N. van, Handleiding tot den burgerlijken scheepsbouw, Workum 1838

 

Mastrigt, C. van, ‘Van Damschuiten, Ponen, Hengsten en een Knutzebolletie’, Ravelyn, periodiek van de Heemkundekring “De Willemstad”, 6e jrg., nr. 2. April 1988

 

Meyere, Victor de, Langs den stroom, Rotterdam 1903.

 

Mik, J. de, ‘Zo maar een willekeurige schippersfamilie’, Binnenvaart 1e jrg., Nr. 1, april 1992.

 

Morreel, J. , '35 Jaar Kerkschip in Antwerpen, het Apostolaat der schippers werkt door', De Scheepvaartkrant, 4e jrg. No. 2, 1987

 

Mooij, C. de, ‘Rond de Kieswet van 1850 te Bergen op Zoom’. In: Studies uit Bergen op Zoom (Bergen op Zoom 1979) nr. 3

 

Muller, A., Herinneringen en belevenissen uit mijn jeugd en jongelingsjaren en  overleveringen van Adrianus Muller, geboren op 24 februari 1898 te Terneuzen. Memoires van A. Muller (1898-….) handschrift in zes Esveha-Multo-Ringbanden met             2083 dichtbeschreven bladzijden. Collectie KeesTouw.

 

Muller, A., ‘Herinneringen van een oud-schipper’ in 156 afleveringen, Schuttevaer, januari 1981 e.v.

 

Muller, F., Schippers-Slepers-Reders, 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller, Terneuzen 2006, 166.

 

Netscher, F., ‘Karakterschets. Bernardus Tans, voorzitter van den Algemeenen Binnenschippers-Bond’, De Hollandsche Revue, jrg. 4, 1899, no 4.

 

Noordam, D. J., Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw (Dissertatie Leiden 1986, Hollandse  studiën XVIII , Hilversum 1986

 

Nusteling, H.P.H., De Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool, 1831-1914, proefschrift Nijmegen 1974

 

Prud'Homme van Reine, R., Liever niet de lucht in, Amsterdam 2016.

 

Punt, J., ‘De Rotterdamse schippersgilden: gereguleerde en ongereguleerde binnenvaart vanuit Rotterdam 1650-1795’. In: Rotterdams jaarboekje , 2002

 

Revue de la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur, N. 107. Mai 1990

 

Romein, J. en A., De Lage Landen bij de Zee, een geschiedenis van het Nederlandse volk, Amsterdamp 1977

 

Roorda, Ir. A., Small seagoing craft and vessels for inland navigation, Living-space in Rhinebarges , Haarlem 1957

 

Roosmalen, Mr. J.B.W.M. van, ‘Een Westbrabantse kwartierstaat’, De Nederlandsche Leeuw, jrg. 1951.

 

Sas, N.C.F. van, De metamorfose van Nederland, van oude orde naar moderniteit 1750-1900, Amsterdam 2005.

 

Schrover, Marlou, Registratie van vreemdelingen in het bevolkingsregister (1850-1920) www.historici.nl

 

Schuurman, J.B. en Wieringa, H., ‘De Schelde Rijnverbinding’. In: Kley, J. van der, Vaarwegen in Nederland. Een beschrijving van de Nederlandse binnenvaartwegen, Assen 1967

 

Sepp, J., ‘Onder zeil en op de motor’, de overgang van zeil- naar motorvaart in de binnenvaart, Spiegel der Zeilvaart, in vijf afleveringen: Afl. 1 , 6e jrg. Nr. 7 september 1982, Afl. 2, 6e jrg. Nr. 8 oktober 1982, Afl. 3, 6e jrg. Nr. 9 november 1982, Afl. 4, 7e jrg. Nr. 1 februari 1983, Afl. 5, 7e jrg. Nr. 2 maart 1983.

 

Sepp, J. C., Van een oogje in het zeil naar een oortje op de kar, ondernemersgedrag in de binnenlandse scheepvaart bij de overgang van zeil naar motor , Doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam 1983

 

Sirtema van Grovestins, C.F. van, Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, Amsterdam 1853.

 

Slootmans, C., ‘De positie van Bergen op Zoom in het verleden’. In: De haven van Bergen op Zoom, Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant , Tilburg 1943

 

Slootmans, C.J.F., De Alcohol der Nederlandse Suikerindustrie, jubileumboek uitgegeven door de N.V. Zuid-Nederlandsche Spiritusfabriek te Bergen op Zoom, ter gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan. 1899-achttien juli-1949 , Roosendaal 1949

 

Slootmans, K, ‘Brabantse kooplieden op de Bergse jaarmarkten’. In: De Ghulden Roos ,1963

 

Slootmans, C.J.F., Tussen hete vuren, dl. I, economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom 1400-1925. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dln. 18 en 19. Stichting Zuidelijk Historisch             Contact, Tilburg 1970

 

Slootmans, K., Bergen op Zoom, een stad als een huis, Zaltbommel 1977

 

Slootmans, C.J.F., Paas- en Koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565, 3 dln., Tilburg, Stg. Zuidelijk Hist. Contact,1985. Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland.

 

Smits, C., De Afscheiding van 1834, Achtste deel, Provincie Noord-Brabant, Dordrecht 1988.

 

Sopers, P.J.V.M., Schepen die verdwijnen, Amsterdam 1974.

 

Sneller, Dr. Z.W., Geschiedenis van den Steenkolenhandel van Rotterdam, Groningen 1946. als huldeblijk aan D.G. van Beuningen

 

Snijder, G., Schippers van een gedempte haven, scheepvaart van ’s Gravenmoer 1800-1950 , z.p. 2009

 

Sopers, P.J.V.M., Schepen die verdwijnen [eerste uitgave 1947] ongewijzigde herdruk Amsterdam 1974

 

Speerstra, H., De laatste echte schippers, binnenvaart onder zeil, Bussum 1974

 

Staarman, A., ‘De zand- en grindkwestie. In: Andriessen,H., De Grote Oorlog, Kroniek 1914-1918, deel 7, Soesterberg 2005

 

Steenstra, H.S., Dagboek van Hendrik Sikko Steenstra, oud 10 jaar, aan boord bij zijn vader op de 2 mast Praamtjalk 68 last De Vrouw Alberta uit Heeg, te beginnen in 1888. (uitgetypt exemplaar in Bibliotheek Maritiem Museum Rotterdam).

 

Struijs, M. A., Om een bevaeren schip te maecken, Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven, Vlaardingen 1997

 

Suijkerbuijk, W., ‘J. van Steen’s Rijnreederij’, Vereniging ‘De Binnenvaart’, 2013 – II.

 

Timmermans, J., Gedenkboek 1898-1948, Algemeene Rijnschippersbond , opgericht 6 maart 1898, Rotterdam 1948

 

Touw, K., Het Vissers- en Schippersgeslacht Touw uit Bergen op Zoom , eigen uitgave z.p. 1980

 

Touw, K., ‘De bemanning van de paviljoenpoon Den Jongen Arnout’. In: De Waterschans 14e jrg. Nr. 1 , 1984

 

Touw, K., 'De Vreeselijke Scheepsramp te Heen'. Weekblad Schuttevaer, 98e jg., 27 sep.1986

 

Touw, K., Schepen van Beton, De Scheepvaartkrant, feb. 1987, 4e jrg. No. 1.

 

Touw, K., 'Het Binnenschippersbedrijf in het begin van deze eeuw'. De Scheepvaartkrant , 5e jg.,nr. 3, 22 mrt. 1988

 

Touw, K., 'IJzer bleek toch te drijven'. De Scheepvaartkrant, 7e jg. nr. 22/23, 17 dec. 1990

 

Touw, K., Cornelis Johannes Touw BWzn (1876-1944), Een historische,genealogische en biografische studie over de kwartieren van C.J.Touw BWzn, schipper uit Bergen op Zoom, eigen uitgave Rotterdam 1994

 

Touw, K., Genealogie Touw, Bergen op Zoom, uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie voor het TROS-programma Allemaal Familie, ’s-Gravenhage 1995

 

Touw, K., ‘Reactie op artikel Ronde Zeeuwen van Gerrit Schutten’, Spiegel der Zeilvaart, nr. 8, 24e jrg., oktober 2000, p. 40.

 

Touw, K., ‘Reactie Kees Touw’, Spiegel der Zeilvaart, nr. 2, 25e jrg., maart 2001, p. 58

 

Touw, K., ‘IJzeren sleep- en zeilschepen voor de Rijn- en binnenvaart, gebouwd in Nederland van 1841 tot en met 1880’, Binnenvaart, 22e jrg., nr. 6, december 2013

 

Touw, K., ‘De Schippers van Lobith en Millingen anno 1882’, Binnenvaart, nr. 1, februari 2014.

           

Verrips, J., Als het tij verloopt, Over binnenschippers en hun bonden, Amsterdam 1991

 

Verrips, J., En boven de polder de hemel, Een antropologische studie van een Nederlands dorp 1850-1971, z.pl. 1983

 

Vaandrager, C.B., De Reus van Rotterdam, Amsterdam 1971.

 

Vegter, J., Van Bakjesknapper tot Turbodiesel, Geschiedenis van de Bronsmotorenfabriek, Appingedam 1998.

 

Waldus, W.,De berging van de Jacob’ , Binnenvaart , nr. 6, 17e jrg. December 2008.

 

Waning, C.J.W. van, ‘van vrachtboeier tot jachtboeier’, Spiegel der Zeilvaart, 2e jrg nr. 1, maart 1978.

 

Watering, C.J.J. van de, Tussen hete vuren, dl. II, Bergen op Zoomse potbakkersfamilies tussen 1600 en 1800. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dln. 18 en 19. Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg 1970

 

Wiersma, G., ‘Van schipper tot bankier’, in 2000 jaar Binnenvaart, Deventer 2000

 

Witsen, N., Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier, Amsterdam 1671, Deel I