C - D

CORBEEL, DANE, DAVERVELDT, VAN DIJK, DEN DULK

Alle data te Bergen op Zoom tenzij anders vermeld.

 

CORBEEL                                                                                    HERVORMD

 

Jan Johannes Corbeel (Zierikzee 1861-1946) huwde Zierikzee 1886 met Jacomijna Jacoba Timmerman. Komend vanuit Terneuzen vestigen zij zich omstreeks 1891 te Bergen op Zoom. Jan is dan ambtenaar bij de Visserijpolitie. Hun oudste drie kinderen zijn in Zierikzee geboren, de rest van de kinderen komen vanaf 1892 in Bergen op Zoom ter wereld.

In 1902 leent Jan ƒ 2500 van de Bergse zoutzieder Jac.G. Kok om in Leiderdorp bij de Gebroeders Boot het paviljoenschip Jan Cornelis te laten bouwen.[1] In 1920 koopt hij een iets grotere klipperaak die hij ook Jan Cornelis noemt.

Later heeft hij het motorschip Johanna Berendina (misschien Johanna Barendina), 87 ton groot en in 1924 gebouwd in Vlaardingen. Dit schip werd in 1934 overgenomen door Rübsaam en vaart later rond als Leeuwarden I van de Stanfries.

Zoon Cornelis Jan Corbeel (1892-1968) is in 1912 schipper op een stoomboot, 1922 varensgezel en in 1932 schipper.

Voor meer informatie van de schepen zie SCHEPENLIJST

 

[1] NA BoZ, minuutakten 1902, boz-0050 Inv.nr. 1425, akte.nr. 265, Notaris W.J.Gruting 25-11-1902

DANE                                                                                           HERVORMD

 

I a. Meeuwis Dane (Fijnaart 1848-1887) schipper, zoon van Leendert Meeuweszn Dane en Cornelia Hartmans, trouwde 1874 met Anna Barbera Amelia Baaijen (1851-1918) dochter van Dirk Pieter Baaijen en Christina Wilhelmina Ros. Hij voer in 1879 op vaartuig de Greveling.[1] Zijn Rijnpatent dateert van okt. 1881 en was geldig tot Keulen. Meeuwis is in 1882 zetschipper voor Wed. De Landseer te Gent (B) op de Le Jeune Auguste een houten schip van 100 ton.[2] Later zetschipper voor C. Asselbergs uit Bergen op Zoom op de Eendragt een houten schip van 140 ton gebouwd te Gasselternijveen 1871. Vertrekken 14 okt 1884 naar Dordrecht maar zijn op 25 nov. weer terug. Uit dit huwelijk vier dochters en drie zoons.

 

I b. Leendert Dane (Willemstad 1853-Rotterdam 1916) schipper, zoon van Leendert Meeuweszn Dane en Cornelia Hartmans, trouwde 1e  Willemstad 1879 met Neeltje Bolluijt (Zevenbergen-Rotterdam 1909) dochter van Arie Bolluijt en Adriana Verhoeve. Huwde 2e Rotterdam 1912 met Johanna Christina Louwer, dr. van Frank Louwer en Christina Engelfriet. 

Hij betaalde patentbelasting te Bergen op Zoom. Omstreeks 1890/92 eigenaar van het 44 ton grote jacht Maria Johanna.[3]

 

[1] Zie overl. akte BoZ 18.8.1879.

[2] RSR 1882

[3] PB 1890/92

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

DAVERVELDT                                                                             KATHOLIEK

 

 

Het zal menigeen verrassen de naam Daverveldt bij de schippers aan te treffen. De familie is misschien meer bekend door C.A. Daverveldt die in 1850 burgemeester was van Wouw en tevens in 1870 een van de oprichters was van de suikerfabriek ‘Laane, Rogier en Daverveldt’ aan de Oostzijde van de Bredase straat dicht bij het station van Bergen op Zoom. Deze C.A. Daverveldt (1828-1899) was trouwens een volle neef van de hier onderstaande H.E. Daverveldt.

 

I. Henricus Emilius (Henri) Daverveldt (1825-1900) zoon van broodbakker en stadswaagmeester Jacobus Antonius Daverveldt en Johanna Cornelia de Koker huwde 1846 met Cornelia Palinckx (Steenbergen 1818-1901) dr.v. Adrianus Palinckx en Maria van der Heijden. Bij zijn huwelijk was Henricus broodbakker. Adres 1880/00 Groote Markt A 72 <doorgehaald en veranderd in Hoogstraat I 6.[1] Nog in 1859 staat hij als broodbakker geregistreerd. In 1871/72 winkelier en Binnenlands koopman.[2] Henri volgde aanvankelijk zijn vader op als broodbakker, maar op een gegeven moment neemt zijn leven een andere wending. Slechts zes jaar na de ratificatie van de Acte van Mannheim, die de vaart op de Rijn vrijmaakte, kreeg Henri op 49-jarige leeftijd zijn Rijnpatent. Het was hem op 13 juni 1874 te ’s-Gravenhage uitgereikt en was geldig tot Mannheim. Al voor 1874 moet hij hebben gevaren, want alleen na jaren ervaring kon een Rijnpatent worden verstrekt. Henri was weliswaar de enige schipper van zijn familie, maar onder de Bergse schippers is hij er wel een die opvalt. Henri begon te varen met de De Vrouw Cornelia een groot houten Rijnschip, daarna volgde een hele reeks schepen. Toen Henri in 1900 overleed bezat hij nog vier grote schepen, drie er van kwamen in het bezit van de erfgenamen. Meer is te vinden in Eerste ijzeren schip van BoZ 

In 1871 was te Oudenbosch de suikerfabriek cv Daverveldt, Binck & Co[3] opgericht. Een van de vennoten was H.E. Daver-veldt, koopman te Bergen op Zoom. Uit het huwelijk Daverveldt-Palinckx twee zoons en een dochter. Deze dochter Johanna Maria is de grootmoeder van W.J.M.A. Asselbergs beter bekend als de dichter en essayist Anton van Duinkerken (1903-Nijmegen 1968).[4] Zoon Pieter Cornelis (1859-Oudenbosch 1925) was in 1884 technisch directeur van de suikerfabriek C.V. Daverveldt, Binck & Co te Oudenbosch. Na het overlijden van Binck in 1892 werd hij algemeen directeur.

[1] BR 1880/00

[2] PB 1871/72

[3] cv staat voor commanditaire vennootschap met één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten, de beherende vennoot is de gecommanditeerde vennoot.

[4] Gens Nostra XLIX (1994) april/mei (nr. 4/5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

VAN DIJK                                                                                   HERVORMD

 

Pieter van Dijk (Middelharnis 1828-1897) zoon van Aart van Dijk en Leentje Holster huwde 1856 met Adriana Wilhelmina Augustijn (1831-1898) dr.v. Laurens Augustijn en Magdalena Philippina Wittermans. Adres 1860/80 Korte Dubbelstraat 106.[1] In 1871/73 eigenaar van de Adriana Wilhelmina een tjalk van 62 ton.[2] Zij wonen dan aan boord. Bij zijn overlijden was hij eigenaar van de potterij De Drie Klokken en fabrikant van grof aardewerk. Geen kinderen bekend. 

[1] BR 1860/80

[2] PB 1871/73

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

DEN DULK                                                                                  HERVORMD

 

De naam Den Dulk komt niet voor op de wijklijsten van 1799. De familie zal zich in het begin van de 19e eeuw vanuit Scheve-ningen in Bergen op Zoom hebben gevestigd.

 

Diederik den Dulk (1830-1907) zoon van de uit Scheveningen afkomstige visverkoper Johannes den Dulk en Elisabeth van der Mark trouwde 1855 met Wilhelmina Adriana Verhoeven (1835-1900) dr.v. Andries Verhoeven en Cornelia Johanna Schot. D. den Dulk betaalde in 1858 te Dordrecht patentbelasting. Hij verblijft aan boord. Diederik is in de jaren 1860/80 winkelier en schipper.[1] Hij woonde eerst in de Lievevrouwestraat 11 en verhuisde later naar de Rijkebuurtstraat 115. Op dit adres dreef hij een slijterij. Diederik is bij de schippers dan wel een nieuwkomer hij manifesteert zich wel degelijk. Zijn naam prijkt prominent op diverse rekesten en protesten, o.a. op het rekest van 16-09-1858. Omstreeks 1871/73 is hij eigenaar van de poonschuit De Vrouw Wilhelmina van 50 ton.[2] In diverse notariële akten en ook in het Bevolkingsregister staat hij vanaf 1880 te boek als koperslager. In 1897 verkoopt hij twee huizen die in de Dubbelstraat staan en ook het huis aan de Lieve Vrouwestraat nr. 12. Dit laatste huis brengt 4000 gulden op. In 1900 laat hij een tiental huizen veilen, Hij gaat in 1900 korte tijd naar Breda en overlijdt in 1907 te Bergen op Zoom. Uit het huwelijk Den Dulk-Verhoeven zijn een zoon en een dochter bekend.

[1] BR 1860/80

[2] PB 1871/73

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maak jouw eigen website met JouwWeb