REGLEMENT DER GEZAMENLIJKE SCHIPPERS EN POTTENMAKER-SOCIETEIT TE BERGEN OP ZOOM

Aldus vastgesteld den 16 Januarij 1871, en deze door

alle Leden onderteekend.

 

 

 

M. van Dort Gz (1828-1913) Zie voor hem VAN DORT 2   sub II g

D.Touw Jz (1814-1883) Zie voor hem TOUW 1 sub III a

G. Wittermans Gz (1831-1894) Zie voor hem FAMILIENAMEN - W  Wittermans II b

Maak jouw eigen website met JouwWeb