3 BERGSE ZEESCHEPEN

 

Begin twintigste eeuw hoorden er drie zeeschepen thuis

in Bergen op Zoom

 

 

1. JOHANNA MARIA

 

Reinier Maas (1873), schipper van Bergen op Zoom, liet zijn in 1898 voor de binnenvaart gebouwde tweemastklipper Johanna Maria in 1902 op een werf aanpassen voor de Wad- en Sontvaart. Zijn roepsein werd PGCK. Hij verkocht het schip in 1916 aan W.L. Ghijsen te Middelburg die het vrij snel weer door verkocht aan A.J. Muller Szn , J.Ch. Muller Jzn en J.R. Gijsbers te Dordrecht. In 1918 werd het schip doorverkocht naar Zweden. Reinier was getrouwd met Johanna Maria Muller. Zie voor familie Maas VAN DER KUIJL EN MAAS

 

2. CORNELIA

 

Johannes de Witte (1883), net als zijn zwager Reinier Maas, een Bergse schipper, trad in 1904 in het huwelijk en nam de in 1902 gebouwde tweemastklipper Johanna Wilhelmina over van zijn vader Benjamin de Witte. Hij herdoopte het schip Cornelia naar zijn vrouw Cornelia Muller. Zij was de zus van de hiervoor genoemde Johanna Maria.

 

Tweemastklipper Cornelia (ex Johanna Wilhelmina) in Odense in Denemarken. Foto beschikbaar gesteld door Johan de Witte.

Zie voor familie De Witte FAMILIENAMEN W - Z

 

3. BZ 8   MARIA

 

In 1909 liet C.J.A. Belderbos (Arnhem 1878 - Haarlem 1958) hotelier te Bergen op Zoom en directeur van het Kreeftenpark 'Wilhelmina' de tweemastkotter Maria bouwen in Oostende.[1] Het schip was bestemd om kreeften te gaan halen in Ierland en Schotland. In Oostende had men ervaring met dit soort schepen. Want in 1882 hoorden daar een drietal schoeners thuis die in Noorwegen en Bretagne kreeften gingen halen. De schoeners, de Ondine, de Louise en de Etoile du Nord waren niet als vissersschip maar als koopvaardijschip geregistreerd.[2]

De Maria was wel op 27 sep. 1911 als Nederlands vissersschip geregistreerd en wel als: motor / zeil - bunsloep BZ 8 met als doel de Kreeftenvisserij op de Noordzee, Engels Kanaal, Ierse Zee en Atlantische Oceaan. Inhoud: bruto 145,70 m³ en netto 47,21 m³

Een krantenbericht spreekt van de Maria als zijnde een motorkotter. Het schip had een petroleummotor van 50 pk. Dan is de vraag waarom werd het schip de haven uitgesleept? Het schip bezat ook een inrichting voor watercirculatie om de kreeften in leven te houden. Was daar die motor voor nodig? Voor de watercirculatie zou 50 pk toch wel heel veel zijn? 

Kotter Maria, ansichtkaart beschikbaar gesteld door Gijs Asselbergs

 

[1] Maria naar Maria Sophia Krusemeijer (Leeuwarden 1882 - Haarlem 1960] de vrouw van Belderbos.

[2] Luc Van Coolput, Beknopte inleiding tot de Oostendse Koopvaardijvloot 1830-1880, https://core.ac.uk

 

VERVOLG KLIK   GENEALOGIEËN 1

TERUG NAAR  ZEESCHEPEN 1900 - 1950