VAN NISPEN   1 & 2

Alle data te Bergen op Zoom tenzij anders vermeld.

 

VAN NISPEN                                                                             HERV./KATH.

 

Ook de familie Van Nispen is een oude Bergse familie. Zij komen echter niet voor in het Schippers- of Vissersgilde. In 1740 is Jeronimus (Jeroen) van Nispen een van de raadslieden van de 7 natiën in Bergen op Zoom. In 1867 was er op de Schelde voor Antwerpen een zeilwedstrijd waaraan enige jachten uit Nederland deelnamen, waaronder dat van Z.K.H. Prins Hendrik. Op 22 augustus arriveerde het jacht van de heer M.Simon Gz, ingenieur van de Staatsspoorwegen, in Bergen op Zoom. Het jacht van de heer Simon had de eerste prijs gewonnen. De schipper van het jacht, J. van Nispen, kreeg een gouden zakhorloge als blijvend aandenken.[1] Het is niet mogelijk gebleken om vast te stellen om welke J. van Nispen het hier ging. Het gaat hier om twee takken van de familie Van Nispen. Met Christianus van Nispen (1779-1859) en met Johannes van Nispen (1815-1898) de kleinzoon van zijn neef Johannes Pieter van Nispen (1763-1795) beginnen respectievelijk Van Nispen 1 & 2.

[1] Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 25 aug. 1867

 

VAN NISPEN  1                                                                           HERV. / KATH.

 

I. Christianus (Christiaan) van Nispen (1779-1859) zoon van Jan van Nispen[1] en Elisabeth Mijnders (ook Lijsbeth Mengels of Mengers) huwde 1798 met Catharina Dekkers (1776-1858) [Kath.] dr.v. Johannes Dekkers en Barbara Stoof.

Christiaan is in 1812 schipper.[2] In 1824 eigenaar van een poonschuit waarmee hij in de zogenoemde Brede Beurt vaart.[3] In 1830 schippersknecht Rijksbaken en later herbergier.[4] Uit het huwelijk Van Nispen-Dekkers 4 dochters en 2 zoons. De kinderen zijn katholiek. Zoon Jan volgt II a en zoon Christiaan volgt II b. Dochter Adriana (1819-1915) huwde Jan Meerman 

 

II a. Johannes (Jan) van Nispen (1800-1884) [Kath.] huwde 1823 met Johanna Maria Wellens (1804-1873) [Kath.] dr.v. voerman Johannes Wellens en Anna Maria Segers.

Jan is in 1823 schipper. In 1824 eigenaar van een schouw in de Brede Beurt.[5] In 1830 schippersknecht, 1839 en 1848 beurtschipper op Goes.[6] In 1860/80 schipper.[7] Adres: 1830 Noordzijde Haven 51 (2 huisgezinnen 8 inw.).[8] In 1840 zelfde adres (1 huisgezin 8 inw), 1860/80 zelfde adres.[9] Jan van Nispen is ondertekenaar van rekest van 1858. Johanna Maria is 1840 tapster. Uit het huwelijk van Nispen-Wellens 3 dochters en 3 zoons. Dochter Maria Catharina (1837-1897) huwde 1863 schippersknecht Johannes J. Weijt.[10] Zoon Johannes volgt III a, zoon Cornelis Franciscus Nicolaas volgt III b.

 

III a. Johannes van Nispen (1826-1900) [Kath.] huwde 1852 met Anna Cornelia Sebregts (ook Sebrechts) (Ossen-drecht 1825-1898) [Kath.] dr.v. Johannes Baptist Sebregts en Anna Catharina van den Bergh.

Johannes is in 1860/80 schipper Buitengaats en 1880/00 schipper.[11] Adres: 1850/60 Zuidzijde Haven 99, gezin vertr. 05-02-1856 naar Antwerpen.[12] Adres 1860/80 Zuidzijde Haven 81 a, gezin vertr. 02.06.1868 nr. Vlissingen <doorgehaald Noordzijde Haven 36.[13] Adres 1880/00 Noordzijde Haven 7. In 1890/92 is Johannes vaste gebruiker van de Eendracht een tjalk van 62 ton.[14] Uit het huwelijk van Nispen-Sebregts 4 dochters en 4 zoons. Dochter Johanna Catharina (1857-Amersfoort 1924) huwde 1e Cornelis J. van Dort.[15] Zij huwde 2e Edmond P. Passier. Zoon Johannes Baptist volgt IV a, Petrus Christianus volgt IV b.

 

IV a. Johannes Baptist van Nispen (1852-Zierikzee 1894) huwde 1879  met Catharina Jacoba Robbe (1851-1916) dr.v. pakdrager Hermanus Robbe en Elisabeth Cornelia Habits.

Johannes is in 1880/00 schippersknecht. Adres 1880/00 St. Anthoniestraat E 70 <doorgehaald Zuidzijde Haven C 115.[16] Na het overlijden van haar man is de weduwe herbergierster. Uit het huwelijk Van Nispen-Robbe 4 dochters en 5 zoons. Zoon Petrus Christianus volgt V a

 

V a Petrus Christianus van Nispen (1884-Rotterdam 1938) huwde Rotterdam 1907 met Maria Cornelia Vermeulen (Steenbergen 1884-….) dr. van schipper Gerardus Vermeulen en Theodora de Bot.

Petrus was in 1900/20 schipper op de Emanuel < doorgehaald Commerce I.[17] De Commerce I was een in 1912 gebouwde kempenaar van de N.V. Transport Mij Commerce te Rotterdam.

[1] Hij werd gedoopt als Rombout. ged. 1738 en overl. 1802, huwde 1770.

[2] VT 1812

[3] SSS 1824

[4] VT 1830

[5] SSS 1824

[6] VT 1830

[7] BR 1860/80

[8] VT 1830

[9] VT 1840 en BR 1860/80

[10] Zie WEIJT sub II a.

[11] BR 1860/80 en 1880/00

[12] BR 1850/60

[13] BR 1860/80

[14] PB 1890/92

[15] Zie VAN DORT 1 sub IV j.

[16] BR 1880/00

[17] BR 1900/20

  

IV b.(van III a) Petrus Christianus van Nispen (1855-’s-Gravenhage 1938) huwde 1889 met Wilhelmina Catharina Schobben (Ginneken 1861-Halsteren 1950) dr.v. Antoni Schobben en Frederika Wilhelmina Lühn.

Gezin heeft gevaren op de Eendracht. In 1909 varende op stoomvrachtboot Stad Gent II.

Weekblad Schuttevaer van 03.09.1910: Op de Schelde was het vissersschip BZ 21 van P. van Dort tijdens een onweer omgeslagen en gezonken. Hij was met zijn drie broers en het zoontje van een van hen oesters gaan korren. Zij waren in de mast geklommen. Zo werden zij gered door P.C. van Nispen die met de Stad Gent II in de buurt was.

Adres 1900/20 Zuidzijde Haven C 117 < doorgehaald 118.[1] Gezin vertrekt 1903 naar Dordrecht. In 1904 weer terug om in 1906 uitgeschreven te worden naar Middelburg. Uit het huwelijk van Nispen-Schobben 2 zoons en 3 dochters. Zoon Johannes Frederikus volgt V b

 

V b. Johannes Frederikus van Nispen (1891-’s-Gravenhage 1938) huwde Rotterdam 1914 met Everdina Maria Weiss (Rotterdam 1896-Rotterdam 1980) dr.v. Heinrich Weiss en Wilhelmina Schutte.

Johannes sloot in 1934 een koopovereenkomst met weduwe Francisca H.J. Schot-Smith voor de sleepboot Frewi (ex Francisca). [2] Deze koopovereenkomst werd in 1939 ontbonden. De sleepboot kwam weer op naam van de weduwe. Uit het huwelijk van Nispen-Schobben 2 zoons en 3 dochters.

 

III b. (van II a) Cornelis Franciscus Nicolaas van Nispen (1834-1867) huwde 1857 met Adriana de Mooij (Steenbergen 1834-1885) dr. van Anna de Mooij. Zij hertrouwde 1870.

Cornelis is BR 1860/80 schippersknecht. Adres Rijkebuurt-straat C 121. Cornelis is verdronken toen zijn aak geladen met peeën bij Gorishoek verging.[3] Zijn stoffelijk overschot werd op 9 maart 1868 gevonden bij Scherpenisse. Uit het Van Nispen-de Rooij 4 zoons bekend. Geen opvolging in de scheepvaart.

 

II b. (van I) Christiaan (ook Christianus) van Nispen (1820-1885) huwde 1849 met Catharina Petronella van der Meeren (1827-1915) dr.v. Cornelis van der Meeren en Adriana van der Harten.

Vertrekken 1856 naar Antwerpen en keren weer terug. Vermoedelijk is Christiaan de C. van Nispen die in 1856 kapitein is op de stoomboot Aymon Louise van Rotterdam op Antwerpen. Christiaan is in 1860/80 en 1880/00 schipper.[4] Adres: 1850/60 Zuidzijde Haven 101[5], 1860/80 Noordzijde Haven D 52[6], 1880/00 Zuidzijde Haven C 89 (doorgehaald) 123.[7] Op 2 september 1861 werd er op de Schelde bij Bergen op Zoom zeilwedstrijden gehouden. Christiaan wint met zijn schip Vrouw Catharina de eerste prijs in de categorie beurt- en vrachtschepen. Hij ontvangt een sierlijke zilveren tabaksdoos. In 1871/73 eigenaar van de Vrouw Catharina een tjalk van 44 ton.[8] Uit het huwelijk van Nispen-van den Meeren 5 dochters en 2 zoons bekend. Dochter Catharina (1849-….) huwde 1872 met schipper Johannes van Schijndel[9] (Steenbergen 1847-….). Dochter Adriana (1852-1920) huwde 1877 met schipper Nicolaas van Daal (Waspik 1849-1908). Zij voeren de op de in 1876 te Kinderdijk gebouwde stevenaak DAAROM. Zoon Johannes volgt III c en zoon Christiaan Johannes volgt III d.  

[1] BR 1900/20

[2] Genoemd naar zijn grootmoeder of oudste dochter Frederika Wilhelmina= Frewi

[3] Leydsche Courant 29-11-1867.

[4] BR 1860/80 en 1880/00

[5] BR 1860/80

[6] BR 1880/00

[7] BR 1880/00

[8] PB 1871/73

[9] Zie VAN SCHIJNDEL sub II b.

 

III c. (van II b) Johannes van Nispen (1859-….) huwde 1889 met Esther H. Coenen, dr. van Nicolaas Coenen en Johanna Elisabeth Touw. [1]

is in 1890/92 schipper-eigenaar van de Dwaal ik wacht u van 46 ton. [1a] Vertrekt 11-12-1888 naar Halsteren. Wordt in RSR 1898 en 1908 eigenaar genoemd van de stevenaak DAAROM, het schip dat zijn zwager Nicolaas van Daal in 1876 had laten bouwen. Zie onder II b hierboven.

 

III d. (van II b) Christiaan Johannes van Nispen (1862-1928) huwde Rilland-Bath 1885 met Maria Francisca Kalle (Westdorpe 1864-1918) dr.v. Hendrikus Kalle en Frederica Francisca Verbeecke.

Christiaan is in 1880/00 schipper. Adres: 1880/00 Pleintje C 187.[2] Gezin vertrekt 12-08-1891 naar Rilland Bath maar komen later weer terug en wonen dan aan boord van de tjalk. In 1891/92 eigenaar van de boeierschuit Maria van 42 ton.[3] Uit het huwelijk van Nispen-Kalle 1 dochter en 2 zoons bekend. Dochter Frederika Maria Francina van Nispen (Rilland Bath 1885-1944) huwde 1919 met schipper Jillis Troost (Genemuiden 1887-Dordrecht) zoon van schipper Johannes Troost en Johanna Udo.

 

[1] Zie voor haar ouders TOUW 1 sub II a.

[1a] PB 1890/92

[2] BR 1880/00

[3] PB 1891/92

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

VAN NISPEN 2                                                                                         HERV.

 

I. Johannes van Nispen (1815-1898) [Herv.] zoon van Roeland van Nispen en Johanna Pikaar[1]. Johannes huwde 1841 met Johanna Wittermans (1820-1898) dr.v. potmaker Govert Wittermans[2] en Wilhelmina Elisabeth van den Berg.

Johannes is 1841 beurtschipper. In 1845 eigenaar van de Vrouw Johanna en bediende daarmee de beurt op Goes.[3] J.Harten en P. van den Berg varen bij hem als knecht. In 1860/80 schipper buitengaats en in 1880/00 schipper.[4] Adres: 1860/80 Noordzijde Haven D 27.[5] Johannes is in 1871/73 en in 1890/93 eigenaar van De Vrouw Johanna een poonschuit van 46 ton.[6] Uit het huwelijk van Nispen-Wittermans 5 zoons en 3 dochters. Dochter Willemina Elizabet Johanna (1845-1904) huwde 1866 met Jillis Marinus de Haas (1839-1922)[7] Zoon Roeland volgt II a, Johannes volgt II b, Govert Johannes volgt II c en zoon Petrus Johannes volgt II d.

 

II a. Roeland Johannes van Nispen (1841-1932) Adres: BR 1880/00 aan boord.

Roeland is in 1871/73 en in 1890/93 eigenaar van de Zelden van Pas een tjalk van 115 ton.[8a] Komt voor in Rijnvaartpatenten te Dordrecht in 1870 met het bovenstaande schip, hier 125 ton groot.

De Tijd 16-11-1886 Ter hoogte van het Tholense Gat is het tjalkschip van schipper R. van Nispen geladen met beetwortelen voor de fabriek Wittouck te Bergen op Zoom plotseling gezonken. Schip noch lading was verzekerd.

 

II b. Johannes van Nispen (1846-1893) schipper, adres: aan boord.

Werd in 1871 op 25-jarige leeftijd veroordeelt tot 14 dagen cel wegens moedwillige mishandeling.[8b]

 

II c. Govert Johannes van Nispen (1848-1929) huwde 1871 met Jozina Cornelia Rubsaam (1849-1886) dr.v. Cornelis Rubsaam[9] en Jacomina Johanna van Dort.

Govert is in 1860/80 beurtschipper en in 1880/00 schipper.[10] Adres: Haven C 88. Adres: 1880/00 schip Eendracht <doorgehaald Zuidzijde Haven C 73 (Ambtshalve doorgehaald volks-telling 1900).[11] Govert is in 1872/73 eigenaar van de Eendragt  een tjalk van 58 ton.[12] Uit het huwelijk van Nispen-Rubsaam 2 dochters en 1 zoon bekend.

 

II d. Petrus Johannes van Nispen (1859-1900) huwde 1885 Antonetta Laurina Jalink [Kath.] (1861-….) dr.v. Johannes Adrianus Jalink en Johanna Antonia Willemsen. (Zij hertrouwde1901 met Philippus van Elzakker, zoon van Johannes van Elzakker en Johanna Catharina Franken.)

Petrus is in 1880/00 schipper. Adres: ZZ Haven C 73 <doorgehaald 99 <doorgehaald NZ Haven D 34 <doorgehaald Pleintje C 111.[13] Petrus is in 1891/92 eigenaar van de Antonetta Laurina een hoogaars ( 349) van 16 ton.[14] Bij geboorte zoon 1895 is hij visser. Uit het huwelijk van Nispen-Jalink 4 dochters en 4 zoons bekend.

[1] Roeland van Nispen, geb. BoZ, zoon van Jean Pierre van Nispen en Jeanne Quakaas huwde 02-06-1814 met Jeanne Pikaar, geb. BoZ, dr.v. Jacques Pikaar en Cornelie Klaassen.

[2] Zie WITTERMANS 1

[3] SVS 1845

[4] BR 1860/80 en 1880/00

[5] BR 1860/80

[6] PB 1871/93 en 1890/93

[7] Zie DE HAAS 1.

[8a] PB 1871/73 en 1890/93

[8b] www.bhic.nl   gevangenisregisters

[9] Zie RUBSAAM sub I.

[10] BR 1860.80 en 1880/00

[11] BR 1880/00

[12] PB 1891/92

[13] BR 1880/00

[14] PB 1891/92

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Maak jouw eigen website met JouwWeb