OOSTERWAAL

Alle data te Bergen op Zoom tenzij anders vermeld.

 

OOSTERWAAL                                                                                       KATH.

 

Deze familie komt oorspronkelijk uit Waspik en vestigde zich omstreeks 1789 in Bergen op Zoom

 

 

I. Johannes Oosterwaal (Waspik 1764-1851) zoon van Michaël Oosterwaal en Adriana Wagemakers, trouwde 1e Rotterdam 1789 met Therese Borghouts (Rotterdam 1761-1811) dr. van Paulus Borghouts en Barbara Reinierse en huwde 2e 1812 met Johanna Elisabeth Puylaars (Groot Zundert 1770-1859) dr. van Adriaan Puijlaars en Elisabeth Cornelia Pelles. Woonde sinds 1789 in Bergen op Zoom.[1] Johannes was vanuit Bergen op Zoom 1802 beurtman op Schiedam. In 1812 vaart hij met De Vrouw Thérèse van 32 ton op Schiedam.[2] In 1824 met een damloper beurtschipper op Schiedam.[3] Later tot 1836 beurt-schipper op Schiedam, Delft en Den Haag. In 1840 winkelier. Adres van 1812 tot 1840 Lievevrouwestraat 18.[4] Uit het 1e huwelijk zeven kinderen. Uit het 2e huwelijk 1 zoon. Dochter Adriana Antonia (1790-1873) trouwde 1812 met schipper Daniel Touw (1788-1866)[5] Drie zoons werden ook schipper. Nicolaas Joseph volgt II a, Constantinus Marinus volgt II b en Johannes Theodorus volgt II c.

 

II a. Nicolaas Josephus Oosterwaal (1793-1872) trouwde 1824 met Maria Catharina La Fontijn (1799-1879) dochter van Johannes La Fontijn[6] en Maria Jansen. In 1824 met een poonschuit beurtschipper van Schiedam op Bergen.[7] Nicolaas in 1824 schipper en tot 1857 beurtschipper op Schiedam, Delft en Den Haag. In 1831 eigenaar van een schip van 38 ton.[8] In 1845 eigenaar van de Maria Catharina en beurtman op Schiedam.[9] Knechts zijn dan J.Touw Dz. en J.Oosterwaal Nz. Op 31 juni 1857 wordt hij benoemd als commissaris der beurtschippers.[16] Uit dit huwelijk bekend drie kinderen. Zoon Johannes Marinus Nicolaas volgt III a.

 

III a. Johannes Marinus Nicolaas Oosterwaal (1825-1883) trouwde 1855 met Jacoba Laurentina La Fontijn (1827-1902) dr.v. Jacobus La Fontijn en Johanna Pilaar. Johannes is schipper 1850/60. Vanaf 1857 beurtschipper op Schiedam, Delft en Den Haag. Ondertekenaar rekest 1858. In 1860/80 en 1880/00 schipper, stoombootondernemer en boekhouder.[10] Eigenaar van een 48 ton groot staatsie-paviljoenschip, dat hij op 1 feb. 1866 te koop zette. Was van 1866 tot 1868 voor de helft eigenaar van stoomboot De Stad Bergen op Zoom. Zijn neef Johannes Emilius (Zie III b) bezat de andere helft. Het schip werd op verzoek van H.E. Daverveldt op 19 september 1868 in het openbaar geveild. Woonplaatsen: 1850/80 Zuidzijde Haven 61.[11] In 1880/00 Korte Dubbelstraat 138.[12] Uit het huwelijk Oosterwaal-La Fontijn 7 kinderen. Zoon Cornelis Johannes volgt IV a.

 

IV a. Cornelis Johannes Oosterwaal (1861-1933) trouwde 1885 met Helena Henning (’s-Hertogenbosch 1859-1930) dr.v. Lambertus Josephus Henning en Theodora Boumans. Cornelis is schipper in 1860/80 en in 1880/00.[13] Woonplaatsen: 1860/80 Haven D 81.[14] In 1880/00 Haven <doorgehaald Fabriekstraat <doorgehaald Markt 122 <doorgehaald aan boord. [15] Uit dit huwelijk 4 zonen. Geen opvolging in de scheepvaart

[1] Wijklijsten 1815.

[2] IU 1812

[3] SSS 1824

[4] VT 1812 en 1840

[5] Zie TOUW 1 sub II a.

[6] Zie La Fontijn

[7] SSS 1824

[8] BST 1831

[9] SVS 1845

[10] BR 1860/80 en 1880/00

[11] BR 1850/80

[12] BR 1880/00

[13] BR 1860/80 en 1880/00

[14] BR 1860/80

[15] BR 1880/00

[16]  WBA, Archief Gemeente Bestuur Bergen op Zoom 1814-1925, inv.nr. 610, 31-06-1857

 

II b. Constantinus Marinus Oosterwaal (1799-1847) trouwde 1e 1814 met Geertruida Johanna de Koker (1800-1831) dr. v. Jacobus Laurentius de Koker en Amelia Maria Veraart. In 1824 eigenaar van een poonschuit en beurtschipper van Rotter-dam op Bergen.[1] In 1831 eigenaar van een schuit van 49 ton.[2] Trouwde 2e 1837 met Constantina Adriana Lips (1803-….) dr.v. Joannes Baptist Lips en Jacoba Kerstens. In 1845 eigenaar van de Constantina Adriana en beurtman op Rotter-dam. P.Smout en J.Oosterwaal Jr. zijn de knechts. Uit het 1e huwelijk 2 zoons en 3 dochters. Zoon Johannes Emilius volgt III b.

 

III b. Johannes Emilius Oosterwaal (1825-1906) trouwde 1848 met Catharina Maria La Fontijn (1828-1893) dr. v. vis-ser Cornelius Philibertus La Fontijn en Adriana Johanna Geijsen. In 1850/60 beurtschipper. [3] 28 feb. 1859 beurt-schipper op Rotterdam. In 1860/00 schipper en stoombootondernemer. [4] Woonplaatsen 1850/60 Zuidzijdehaven 44.[5] In 1860/80 Rijkebuurtstraat 116.[6] J.E.Oosterwaal komt in de krant omdat hij met zijn schip 28 jonge vossen ver-voerd die uit het nest zijn gehaald. De dieren gaan via Rotterdam naar het eiland Wight waar ze worden uitgezet om er in het najaar op te kunnen jagen.[7] Het jaar daarop eenzelfde bericht, ditmaal zijn het 66 jonge vossen die naar Enge-land gaan. [8]Johannes doet op 14 augustus 1860 mee aan een zeilwedstrijd voor Vracht- en Beurtschepen op de Oosterschelde. Hij wint de derde prijs: een bedrag van ƒ 5.- [9] Een jaar later op 2 september komt hij met de Catha-rina Maria als tweede aan. Hij krijgt zes zilveren tafelmessen. Hij was van 1866 tot 1868 samen met zijn neef Johannes Marinus Nicolaas (zie III a) eigenaar van de stoomboot Bergen-op-Zoom. Het schip werd op verzoek van H.E. Daverveldt op 19 september 1868 in het openbaar geveild. Johannes is in 1871/73 eigenaar van De Goede Verwachting, een paviljoentjalk van 64 ton.[10] Hij koopt op 25 mei 1879 de tjalk De Goede Verwachting van H.E. Daverveldt, P.J.A. de Koker en A. Henrichs. De 1e voor 15/35e eigenaar en de twee anderen elk voor 10/35e eigenaar. Hij betaalde 3500 gulden voor het 68 ton grote schip.[14] In 1890/92 eigenaar van De Goede Verwachting een tjalk van 68 ton.[11] Uit dit huwelijk 12 kinderen. Dochter Theresia Geertruida Johanna (1856) huwde schipper Petrus Sep.[12] Zoon Cornelis J. volgt IV b, Constantinus Marinus volgt IV c, Johannes C. volgt IV een Jacobus L. volgt IV f.

 

IV b. Cornelis Johannes Oosterwaal (1853-Antwerpen 1898) huwde Rotterdam 1885 met Anna Scheele (Hellevoetsluis 1867-Oosterhout 1929) dr. van Martinus Scheele en Johanna Josina Cornelia Bongers. Vaart 1875 op schip Broedertrouw waarmee hij kolen uit Duisburg naar Oud-Gastel moet brengen. Het schip vergaat bij Wil-lemstad. Zijn Rijnpatent werd 1 dec. 1878 te ’s-Gravenhage uitgereikt en was geldig tot Mannheim. Uit dit huwelijk 7 kinderen. Johannes E.M. volgt V a, Hendricus M. volgt V b en Cornelis Johannes Oosterwaal (Ruhrort 1898-Breda 1974) huwde Constance Francisca Trouez (Doel ?- Rotterdam 1965).

 

V a. Johannes Emilius Martinus (Jan) Oosterwaal (Rotterdam 1887-Rotterdam 1973) huwde Dordrecht 1915 met Margaretha (Greet) Kamps (Dordrecht 1894-Rotterdam 1974) dr. van Wilhelm Kamps en Theodora Jansen. Jan is eigenaar van een in 1907 te Temsche (B.) gebouwd sleepschip Margaretha van 1498 ton met domicilie Oosterhout. In 1926 eigenaar van de Margaretha een sleepschip van 1372 ton, domicilie is ditmaal   Rotterdam. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

V b. Hendricus Martinus Oosterwaal (Zaltbommel 1892-?1948) gehuwd en kreeg 5 kinderen. Hendricus was in 1926 eigenaar van het sleepschip Ancor 838 ton groot en gebouwd in Hardinxveld.[13] Domicilie was Vlijmen.

[1] SSS 1824

[2] BST 1831

[3] BR 1850/60

[4] BR 1860/00

[5] BR 1850/60

[6] BR 1860/80

[7] Middelburgsche Courant 13-05-1858.

[8] Algemeen Handelblad 24-05-1859.

[9] Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad 16 aug. 1860.

[10] PB 1871/73

[11] PB 1890/92

[12] Zie SEP sub I.

[13] RSR 1926

[14] WBA, Not.Arch. Wouw, inv.nr. 3540, aktenr. 3941, 25-05-1879, Not. W. van Gastel.

 

IV c. Constantinus Marinus Oosterwaal (1857-1924) trouwde 1881 met Elisabeth Stolwerk (1855-1919) dr.v. Philippus Stolwerk en Maria Schuurbiers. In 1860/80 en 1880/00 schipper. Woonplaats 1860/80 St. Antoniestraat 70. In 1880/00 St- Antoniestraat <doorgehaald Aan boord schip Stella Maris[2].[3] Zijn Rijnpatent uit 1888 was geldig tot Mannheim. In 1892 is C.M.Oosterwaal schippereigenaar van het houten schip Johanna Maria van 288 ton. [4] Vermoedelijk had hij dit schip overgenomen van Daverveldt, helemaal zeker is dit niet gezien het feit dat hij in 1898 vaart als zetschipper op de Henri alweer een sleepschip van Daverveldt.[5] Uit dit huwelijk 11 kinderen. De kinderen worden geboren in Bergen op Zoom, Dordrecht, Oudenbosch, Bruinisse, Ruhrort en Brielle. Dochter Catharina Maria (1881) huwde Adrianus van Schijndel[6]. Zoon Johannes Baptist volgt in het schippersvak, volgt V d.

 

V d. Johannes Baptist Oosterwaal (1886-….) schipper, huwde Maria Joanna de Clerq (Aalter [B.] 1887-….) , uit hen 7 kinderen. J.B.Oosterwaal was in 1914 zetschipper op het sleepschip Urania van 512 ton van eige-naar J.B.Kwik te Antwerpen.[7] In 1916 schipper op de Nederland.

 

IV e. Jacobus Laurentius Oosterwaal (1870-Dordrecht 1916) huwde te Rotterdam 1900 met Anna Scheele (Helle-voetsluis 1867-Oosterhout 1929) dr. van Martinus Scheele en Johanna Josina Cornelia Bongers en weduwe van Cornelis Johannes Oosterwaal, zie IV b. Jacobus laat in 1905 in Martenshoek een sleepschip bouwen van 937 ton. Dit schip krijgt de naam Rien Sans Dieu met Bergen op Zoom als thuishaven. In 1908 en 1914 is de schipper zijn neef J.E.M. Oosterwaal. (Zie V a).[8]  De zaken gaan goed en in 1908 werd in Dordrecht de Rien Sans Dieu II  gebouwd, een sleepschip van 1475 ton. Jacobus is zelf de schipper, het eigendom is ondergebracht in de N.V. Rien Sans Dieu II te Bergen op Zoom. In 1916 is hij sleepagent te Dordrecht.[9]In 1926 is de weduwe Oosterwaal-Scheele eigenaresse van de Rien Sans Dieu III, een kempenaar.[10] Zetschipper is B. Blaas. Zij heeft ook nog de Rien Sans Dieu IV in haar bezit, een sleepschip van 1459 ton. Schipper in 1926 is M.C. Oosterwaal en in 1935 C.J. Oosterwaal.[11] Dan is er ook nog in 1935 de Rien Sans Dieu №2 (ex Embrecht) een sleepschip van 919 ton gebouwd in 1926.[12] Ook hier is dan de schipper C.J.Oosterwaal. Uit het huwelijk Oosterwaal-Scheele 5 kind-eren. Zoon Jacobus Constantinus Johannes Oosterwaal (Standdaardbuiten 1904-Velsen 1970) schippersknecht, huwde Stephania H.A.Franken.

 

II c. Johannes Theodorus Oosterwaal (1802-1873) huwde 1e 1837 met Maria Petronella Vergroesen (1812-1839) dr. v. Adrianus Vergroesen en Cornelia van de Vijver. Huwde 2e 1844 met Joanna Vergroesen (1807-1871) dr.v. grutter Wil-helmus  Vergroesen en Maria Geijsen. Johannes is in 1836 beurtschipper op Schiedam en Den Haag. 1850 beurtschipper en in 1860/80 schipper.[13] Betaalt in 1857 te Dordrecht havengeld voor zijn 39 ton grote damloper Elizabeth Frezia.[14]Adressen: 1850/60 Steenbergsestraat 123.[15] In 1860/80 Lievevrouwestraat B 18.[16] Uit het 1e huwelijk een zoon. Uit het 2e huwelijk 2 zoons en 2 dochters. Zoon Johannes Cornelis Marinus uit het 1e huwelijk volgt III c.

 

III c. Johannes Cornelis Marinus Oosterwaal (1838-1910) huwde 1872 met Anna Maria Isabella Geijsen (1838-1908) dr. v. bakker Cornelis Guilielmus Geijsen en Adriana Geers. Johannes is 1871/73 eigenaar van de Maria Pieternella een paviljoen van 42 ton.[17] In 1890/92 is hij eigenaar van de paviljoenaak Anna Maria van 42 ton[18]. Vermoedelijk hetzelfde schip. Hij voer er mee in een vaste beurt. Adressen: 1880/00 Lievevrouwestraat B 10 <doorgehaald Zuid-zijde Haven C 60 a. [19] Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

[1] RSR 1926

[2] Schip van Daverveldt.

[3] BR 1860/80 en 1880/00

[4] IVR 1892

[5] IVR 1898

[6] Zie VAN SCHIJNDEL sub III b.                       

[7] IVR 1914

[8] IVR 1908,14

[9] RAD, overlijdensakte 11-08-1916

[10] IVR 1926

[11] IVR 1926,35

[12] IVR 1935

[13] BR 1860/80

[14] RAD, Havengeld 22-06-1857

[15] BR 1850/60

[16] BR 1860/80

[17] PB 1871/73. Vermoedelijk was dit schip van zijn vader geweest. In ieder geval stond de naam van zijn moeder op het schip.

[18] PB 1890/92. Zeer waarschijnlijk de ex Maria Pieternella.

[19] PB 1880/00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX