TIJDENS DE FRANSE TIJD HADDEN DE SCHIPPERS

HET ECONOMISCHE TIJ TEGEN

 

Om een indruk te geven hoe de vlag er bij stond rond 1800 voor de schippersbevolking van Bergen op Zoom is het noodzakelijk in de hierma volgende hoofdstukken de economische en politieke situatie te schetsen. Hoe stond Nederland er voor aan het eind van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw?

 

 

VERVOLG KLIK Start Bataafse Republiek

Maak jouw eigen website met JouwWeb