SCHEPEN VAN DE BERGSE SCHIPPERS 1824

 

Op 23 augustus 1824 werd een staat opgemaakt van Schepen en Schuiten zowel van de vaste veren als de andere.[1] Hierin staan de namen van de schippers, een omschrijving van het schip, de plaats waarop gevaren werd, de contactpersonen in Bergen op Zoom en de andere plaatsen, dagen en uren van vertrek en nog enige aanmerkingen. De uren van vertrek uit Bergen op Zoom varieerden sterk. De haven van Bergen viel met eb droog, dus de schepen konden pas vertrekken als ze met hoog water weer gingen drijven.

[1] MHC Archief GB 1814-1925, inv.nr. 3037 (1824).

 

Beurtschippers van Bergen op Zoom 1824
Vrijschippers van Bergen op Zoom 1824
Scheepstypen te Bergen op Zoom 1824

 

In 1824 zijn er 24 schippers. De schippers zijn te verdelen in zestien beurtschippers en twintig schippers in de zogenoemde Brede Beurt. Jammer genoeg worden de tonnages niet genoemd. Maar door een opgave uit het jaar 1831 kan voor de meeste schepen toch de grootte genoemd worden.[1]

In dit gedeelte is duidelijk geworden dat er naast de beurtvaart een andere belangrijke tak van vervoer was: namelijk de vrije vaart. Het aandeel in het vervoer verzorgd door de vrijschippers is altijd onderschat. Van de vrijschippers die deelnamen aan de zogenoemde Brede Beurt werd ten onrechte verondersteld dat zij ook beurtschippers waren.

[1] MHC, Archief GB, inv. nr. 3839 (1831)

 

VERVOLG KLIK Oorlog en Grondwet 1830-1848

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX