D

DANE, DAVERVELDT, VAN DIJK, DEN DULK

Alle data te Bergen op Zoom tenzij anders vermeld.

DANE                                                                                           HERVORMD

 

I. Meeuwis Dane (Fijnaart 1848-1887) schipper, zoon van Leendert Dane en Cornelia Hartmans, trouwde 1874 met Anna Bar-bera Amelia Baaijen (1851-1918) dochter van Dirk Pieter Baaijen en Christina Wilhelmina Ros. Hij voer in 1879 op vaartuig de Greveling.[1] Zijn Rijnpatent dateert van okt. 1881 en was geldig tot Keulen. Meeuwis is in 1882 zetschipper voor Wed. De Landseer te Gent (B) op de Le Jeune Auguste een houten schip van 100 ton.[2] Later zetschipper voor C. Asselbergs uit Ber-gen op Zoom op de Eendragt een houten schip van 140 ton gebouwd te Gasselternijveen 1871. Vertrekken 14 okt 1884 naar Dordrecht maar zijn op 25 nov. weer terug. Uit dit huwelijk vier dochters en drie zoons. Het tweejarige kind Leendert Dirk Pieter is in Rotterdam in de Veerhaven 21 juni 1877 verdronken. Het bijzondere is dat er in 1879 een zoon Leendert Dirk Pieter werd geboren die na vier maanden te Bruinisse komt te overlijden. De in 1874 geboren zoon met dezelfde naam Leendert Dirk Pieter volgt II. 

II. Leendert Dirk Pieter Dane (1874-….) omstreeks 1890/92 eigenaar van het 44 ton grote jacht Maria Johanna.[3]

[1] Zie overl. akte BoZ 18.8.1879.

[2] RSR 1882

[3] PB 1890/92

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

DAVERVELDT                                                                             KATHOLIEK

 

 

Het zal menigeen verrassen de naam Daverveldt bij de schippers aan te treffen. De familie is misschien meer bekend door C.A. Daverveldt die in 1850 burgemeester was van Wouw en tevens in 1870 een van de oprichters was van de suikerfabriek ‘Laane, Rogier en Daverveldt’ aan de Oostzijde van de Bredase straat dicht bij het station van Bergen op Zoom. Deze C.A. Daverveldt (1828-1899) was trouwens een volle neef van de hier onderstaande H.E. Daverveldt.

 

I. Henricus Emilius (Henri) Daverveldt (1825-1900) zoon van broodbakker en stadswaagmeester Jacobus Antonius Daverveldt en Johanna Cornelia de Koker huwde 1846 met Cornelia Palinckx (Steenbergen 1818-1901) dr.v. Adrianus Palinckx en Maria van der Heijden. Bij zijn huwelijk was Henricus broodbakker. Adres 1880/00 Groote Markt A 72 <doorgehaald en veranderd in Hoogstraat I 6.[1] Nog in 1859 staat hij als broodbakker geregistreerd. In 1871/72 winkelier en Binnenlands koopman.[2] Henri volgde aanvankelijk zijn vader op als broodbakker, maar op een gegeven moment neemt zijn leven een andere wending. Slechts zes jaar na de ratificatie van de Acte van Mannheim, die de vaart op de Rijn vrijmaakte, kreeg Henri op 49-jarige leeftijd zijn Rijnpatent. Het was hem op 13 juni 1874 te ’s-Gravenhage uitgereikt en was geldig tot Mannheim. Al voor 1874 moet hij hebben gevaren, want alleen na jaren ervaring kon een Rijnpatent worden verstrekt. Henri was weliswaar de enige schipper van zijn familie, maar onder de Bergse schippers is hij er wel een die opvalt. Henri begon te varen met de De Vrouw Cornelia een groot houten Rijnschip, daarna volgde een hele reeks schepen. Toen Henri in 1900 overleed bezat hij nog vier grote schepen, drie er van kwamen in het bezit van de erfgenamen. Meer is te vinden in Eerste ijzeren schip van BoZ 

In 1871 was te Oudenbosch de suikerfabriek cv Daverveldt, Binck & Co[3] opgericht. Een van de vennoten was H.E. Daver-veldt, koopman te Bergen op Zoom. Uit het huwelijk Daverveldt-Palinckx twee zoons en een dochter. Deze dochter Johanna Maria is de grootmoeder van W.J.M.A. Asselbergs beter bekend als de dichter en essayist Anton van Duinkerken (1903-Nijmegen 1968).[4] Zoon Pieter Cornelis (1859-Oudenbosch 1925) was in 1884 technisch directeur van de suikerfabriek C.V. Daverveldt, Binck & Co te Oudenbosch. Na het overlijden van Binck in 1892 werd hij algemeen directeur.

[1] BR 1880/00

[2] PB 1871/72

[3] cv staat voor commanditaire vennootschap met één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten, de beherende vennoot is de gecommanditeerde vennoot.

[4] Gens Nostra XLIX (1994) april/mei (nr. 4/5)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

VAN DIJK                                                                                   HERVORMD

 

Pieter van Dijk (Middelharnis 1828-1897) zoon van Aart van Dijk en Leentje Holster huwde 1856 met Adriana Wilhelmina Augustijn (1831-1898) dr.v. Laurens Augustijn en Magdalena Philippina Wittermans. Adres 1860/80 Korte Dubbelstraat 106.[1] In 1871/73 eigenaar van de Adriana Wilhelmina een tjalk van 62 ton.[2] Zij wonen dan aan boord. Bij zijn overlijden was hij fabrikant van grof aardewerk. Geen kinderen bekend. 

[1] BR 1860/80

[2] PB 1871/73

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

DEN DULK                                                                                  HERVORMD

 

De naam Den Dulk komt niet voor op de wijklijsten van 1799. De familie zal zich in het begin van de 19e eeuw vanuit Scheve-ningen in Bergen op Zoom hebben gevestigd.

 

Diederik den Dulk (1830-1907) zoon van de uit Scheveningen afkomstige visverkoper Johannes den Dulk en Elisabeth van der Mark trouwde 1855 met Wilhelmina Adriana Verhoeven (1835-1900) dr.v. Andries Verhoeven en Cornelia Johanna Schot. D. den Dulk betaalde in 1858 te Dordrecht patentbelasting. Hij verblijft aan boord. Diederik is in de jaren 1860/80 winkelier en schipper.[1] Hij woonde eerst in de Lievevrouwestraat 11 en verhuisde later naar de Rijkebuurtstraat 115. Op dit adres dreef hij een slijterij. Diederik is bij de schippers dan wel een nieuwkomer hij manifesteert zich wel degelijk. Zijn naam prijkt prominent op diverse rekesten en protesten, o.a. op het rekest van 16-09-1858. Omstreeks 1871/73 is hij eigenaar van de poonschuit De Vrouw Wilhelmina van 50 ton.[2] Hij gaat in 1900 naar Breda en overlijdt in 1907 te Bergen op Zoom. Uit het huwelijk Den Dulk-Verhoeven zijn een zoon en een dochter bekend. Voor zover bekend geen opvolging in de scheepvaart. 

[1] BR 1860/80

[2] PB 1871/73

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX